Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

พนักงานรักษาความปลอดภัย        1       อัตรา

เงินเดือน : ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ดูแลงานด้านความปลอดภัยภายในบริษัท

คุณสมบัติ

  • เพศชาย
  • อายุ ไม่ต่ำกว่า 22 ปี
  • มีประสบการณ์จะพิจาราณเป็นกรณีพิเศษ

สถานที่ปฎิบัติงาน

บริษัท นีมาไทย จำกัด , นนทบุรี