Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

2011.05.31 พนักงานนีมาไทย ได้รับรางวัล

จากการทำงานที่ผ่านมา พนักงานแม่บ้านของนีมาไทยหลายต่อหลายคน ได้รับรางวัล และคำชมเชยจากบริษัทลูกค้าของเราหลายแห่ง ในแง่ที่มีมารยาทดี มีความซื่อสัตย์ และมีวินัยในการทำงาน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทลูกค้าให้ดูแลรักษาความสะอาดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัทนีมาไทยของเรา

และนื่คือตัวอย่างบางส่วน ของพนักงานที่ได้รับรางวัลและคำชมเชยจากบริษัทลูกค้าของนีมาไทย ในปี 2552 ที่ผ่านมา

Back